Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού, είναι αποδεδειγμένο ότι μας παρέχει ένα υψηλό αίσθημα ασφάλειας, προστατεύοντας το σπίτι ή την επιχείρησή μας έναντι εξωτερικών απειλών. Πόσο, όμως, μπορεί πραγματικά να μας προστατεύσει ένας συναγερμός. Η απάντηση είναι ότι θωρακιζει την ασφάλειά μας και των αγαπημένων μας, τη στιγμή ακριβώς που  θα συνδεθεί με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Πόσες φορές δεν έχει τύχει να αγνοήσουμε μια σειρήνα συναγερμού ακόμα κι αν χτυπά επίμονα;

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι ο «άγρυπνος φρουρός» του συστήματος ασφαλείας μας και κατ’ επέκταση της προστασίας που θέλουμε να απολαμβάνουμε, είτε βρισκόμαστε εντός του χώρου μας, είτε χιλιόμετρα πιο μακριά.

Συνδέοντας το συναγερμό μας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, κάθε σήμα του συναγερμού φθάνει ταχύτατα στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Εκεί εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό γνωρίζει εάν το σήμα οφείλεται σε προσπάθεια σαμποτάζ του συστήματος συναγερμού, δηλαδή εάν κάποιος προσπαθεί να προκαλέσει δολιοφθορά και να εισβάλει στο σπίτι/ την επιχείρησή μας ή εάν ο συναγερμός έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, όπως π.χ χαμηλή τάση μπαταρίας.

Συνεπώς, η σύνδεση του συναγερμού με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, μας εξασφαλίζει ότι γνωρίζουμε για ποιον ακριβώς λόγο το σύστημα ασφαλείας μας χτυπά.

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων λαμβάνει ξεχωριστό σήμα για κάθε περίπτωση που ο συναγερμός ενεργοποιείται και προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες. Έτσι το εγκατεστημένο Σύστημα Ασφαλείας του σπιτιού ή της επιχείρησής μας,  είναι πάντα θωρακισμένο και ετοιμοπόλεμο!

Ένας συναγερμός που δεν είναι συνδεδεμένος με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, είναι ένα ελλιπές μέτρο προστασίας έναντι οποιασδήποτε κακόβουλης απειλής. Με άλλα λόγια μη συνδέοντας το σύστημα ασφαλείας μας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, είναι σα να κάνουμε εκπτώσεις στην ασφάλεια τη δική μας και των αγαπημένων μας προσώπων.

Συνδέοντας το Σύστημα Συναγερμού σας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, είστε σίγουροι ότι έχετε πάντα έγκαιρη και άμεση  ενημέρωση 24/7.