Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού θωρακίζει την ασφάλεια του χώρου σας,  τη στιγμή ακριβώς που συνδέεται με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Συνδέοντας το συναγερμό σας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, κάθε σήμα του συναγερμού σας φθάνει ταχύτατα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό γνωρίζει εάν το σήμα οφείλεται σε προσπάθεια σαμποτάζ του συστήματος συναγερμού σας, δηλαδή αν κάποιος προσπαθεί να προκαλέσει δολιοφθορά στο συναγερμό σας, ή εάν ο συναγερμός σας έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, π.χ χαμηλή τάση μπαταρίας. Είναι υψηλής σημασίας το γεγονός ότι το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα λάβει ξεχωριστό σήμα για κάθε περίπτωση, ώστε να προβεί ακολούθως στις απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε το Σύστημα Ασφαλείας σας  να είναι πάντα θωρακισμένο και ετοιμοπόλεμο!

Στην περίπτωση που το άρτια καταρτισμένο προσωπικό του Κέντρου Λήψης Σημάτων λάβει σήμα παραβίασης του Συστήματος Συναγερμού σας, θα προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες  και ενημερώσεις τόσο προς την Άμεση Δράση (100) , όσο και προς εσάς.

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι η ασφαλιστική δικλείδα του Συστήματος Ασφαλείας σας όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο.   

Αξίζει δε να γνωρίζετε ότι  η σύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι υποχρεωτική σε αρκετές περιπτώσεις σύναψης ασφαλιστήριου συμβολαίου με κάποια ασφαλιστική εταιρεία για περιπτώσεις διάρρηξης, φωτιάς, μερικής κλοπής εμπορεύματος, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις βάσει αυτού υπάρχει σημαντική έκπτωση των ασφαλίστρων.

Συνδέοντας το Σύστημα Συναγερμού σας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, είστε σίγουροι ότι έχετε πάντα έγκαιρη και άμεση  ενημέρωση.

Το Σήμα που στέλνει ο Συναγερμός σας, φθάνει στο Κέντρο Λήψης Σημάτων και στο έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό του - και όχι σε κάποιον... άψυχο... αόρατο τηλεφωνητή. Το καταρτισμένο προσωπικό του Κέντρου Λήψης Σημάτων αναλαμβάνει να σας ενημερώσει λεπτομερώς για τον προστατευόμενο χώρο.