Η ύπαρξη προεγκατεστημένης καλωδίωσης συναγερμού, επιτρέπει την εγκατάσταση ενός ενσύρματου συστήματος συναγερμού, το οποίο θα ασφαλίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εσάς και την οικογένειά σας, εξυπηρετώντας άρτια τα υψηλά αισθητικά κριτήρια του χώρου σας. 

Στην Insys το σύνολο των υλικών που θα χρησιμοποιήσουμε για το σύστημα συναγερμού σας θα είναι όχι μόνο επώνυμων κατασκευαστών, πιστοποιημένα και αξιόπιστα, αλλά και διεξοδικά ελεγμένα  έναντι δολιοφθοράς από τους έμπειρους  και με υψηλή τεχνογνωσία τεχνικούς μας. 

Στην Insys το σύστημα συναγερμού σας, θα έχει… τη δική σας υπογραφή, γιατί θα είναι «κομμένο & ραμμένο»  στα μέτρα της ασφάλειάς σας,  «κομμένο & ραμμένο»  στα μέτρα… τσέπης σας, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, χωρίς εκπτώσεις σε υψηλά αισθητικά κριτήρια!

Ασφαλιστική δικλείδα του Συστήματος Ασφαλείας σας,  όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο είναι το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Συνδέοντας το Σύστημα Συναγερμού σας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, είστε σίγουροι ότι έχετε πάντα έγκαιρη και άμεση  ενημέρωση. Το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα λάβει αμέσως το σήμα διάρρηξης, στο οποίο θα αναφέρεται αναλυτικά το σημείο ή τα σημεία παραβίασης και οι έμπειροι χειριστές του θα αναλάβουν να ενημερώσουν την Άμεσο Δράση (100), προκειμένου να αποτρέψουν τη διάρρηξη και να προστατέψουν εσάς, τους οικείους και την περιουσία σας.

Αξίζει δε να γνωρίζετε ότι  η σύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι υποχρεωτική σε αρκετές περιπτώσεις σύναψης ασφαλιστήριου συμβολαίου με κάποια ασφαλιστική εταιρεία για περιπτώσεις διάρρηξης, φωτιάς, μερικής κλοπής εμπορεύματος, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις βάσει αυτού υπάρχει σημαντική έκπτωση των ασφαλίστρων.