Η εγκατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης είναι απαραίτητη για κάθε οικία. Με πολύ χαμηλό κόστος, ένα σύστημα πυρανίχνευσης, συνδέεται με το σύστημα συναγερμού σας,  και στέλνει έγκαιρα το απαραίτητο σήμα, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασης πυρκαγιάς.

Τα συστήματα πυρανίχνευσης, ανιχνεύουν τον καπνό πριν προλάβει να εξαπλωθεί, καθώς επίσης και την αυξημένη θερμοκρασία που ενδεχομένως αναπτυχθεί σε κάποιο σημείο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης είναι καταρχάς, ο ορθός σχεδιασμός και η εμπεριστατωμένη μελέτη του χώρου. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές των Ελληνικών και Διεθνών κανονισμών (ΕΝ).

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από:

  • Την κεντρική μονάδα πυρανίχνευσης, η οποία «ευθύνεται» για την κάλυψη οποιουδήποτε χώρου, όσο μεγάλος ή/και πολυεπίπεδος αν είναι.
  • Τους πυρανιχνευτές, οι οποίοι είναι διαφόρων τύπων, όπως ορατού καπνού, θερμοδιαφορικοί κ.α..
  • Τις φαροσειρήνες, οι οποίες χτυπούν δυνατά και συγχρόνως αναβοσβήνουν.
  • Τα  κομβία αναγγελίας πυρκαγιάς και άλλες εξειδικευμένες συσκευές.

Στην INSYS εγκαθιστούμε αποκλειστικά συστήματα πυρανίχνευσης προηγμένης τεχνολογίας.