Για να ολοκληρώσετε το σύστημα συναγερμού σας, μην παραλείψετε τη σύνδεση με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, τελειοποιώντας έτσι την ασφάλεια  που σας παρέχει ο συναγερμός σας.

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα είναι ο άγρυπνος φρουρός του συναγερμού σας, θα είναι ο άγρυπνος φρουρός της ασφάλειας της οικογένειάς σας.