Η εγκατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης είναι απαραίτητη σε κάθε επαγγελματικό χώρο. Στόχος της πυρανίχνευσης είναι η πρόληψη πυρκαγιάς, ειδικά σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας.  

Ένα σύστημα πυρανίχνευσης θα ανιχνεύσει τον καπνό πριν προλάβει να εξαπλωθεί, όπως επίσης και την αυξημένη θερμοκρασία σε δεδομένο σημείο, προλαμβάνοντας την επέκταση μιας πυρκαγιάς και συνεπώς σώζοντας κτιριακές εγκαταστάσεις, πολύτιμα δεδομένα και φυσικά ανθρώπινες ζωές.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης στον επαγγελματικό σας χώρο, προϋποθέτει τον ορθό σχεδιασμό, την εμπεριστατωμένη μελέτη και φυσικά την τήρηση των προδιαγραφών Ελληνικών και Διεθνών Κανονισμών (ΕΝ).

Το Σύστημα Πυρανίχνευσης θα πρέπει να αποτελείται από:

  • Την κεντρική μονάδα πυρανίχνευσης, η οποία «ευθύνεται» για την κάλυψη οποιουδήποτε χώρου, όσο μεγάλος ή/και πολυεπίπεδος  αν είναι
  • Τους πυρανιχνευτές, οι οποίοι είναι διαφόρων τύπων, όπως ορατού καπνού, θερμοδιαφορικοί κ.α.
  • Τις φαροσειρήνες, οι οποίες χτυπούν δυνατά και συγχρόνως αναβοσβήνουν
  • Τα  κομβία αναγγελίας πυρκαγιάς και άλλες εξειδικευμένες συσκευές.
  • Στην INSYS εγκαθιστούμε αποκλειστικά συστήματα πυρανίχνευσης προηγμένης τεχνολογίας.

Το Σύστημα Πυρανίχνευσης  έχει μια σειρά σημαντικών για εσάς δυνατοτήτων όπως σύνδεση πυράντοχων θυρών απομόνωσης, για περιορισμό της φωτιάς σε τμήμα του κτιρίου και ευκολότερη κατάσβεση, εξελιγμένες λειτουργίες pre-alarm και fire alarm, έλεγχο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, διασύνδεση με συστήματα συναγερμού, για μετάδοση σημάτων fire σε κεντρικό σταθμό επιτήρησης.

Τα έμπειρα και με υψηλή τεχνογνωσία στελέχη της INSYS θα σας προτείνουν ένα Σύστημα Πυρανίχνευσης επιλεγμένο με τα αυστηρότερα κριτήρια και από τους μεγαλύτερους οίκους της Αμερικής, του Καναδά, της Ευρώπης.