Η εγκατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης είναι ικανή να συμβάλλει καθοριστικά στην αποτροπή μιας πυρκαγιάς. Η έγκυρη και έγκαιρη ανίχνευση μιας εστίας καπνού ή φωτιάς, παρέχει τη δυνατότητα  να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Είναι δε αποδεδειγμένο ότι τα συστήματα πυρανίχνευσης έχουν λειτουργήσει σημαντικά ως προς τη μείωση των καταστροφών σε κτιριακές εγκαταστάσεις και  τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. 

Στην INSYS εγκαθιστούμε συστήματα πυρανίχνευσης προηγμένης τεχνολογίας, τα οποία τηρούν στο ακέραιο τις προδιαγραφές των Ελληνικών και Διεθνών κανονισμών (ΕΝ).

Οι δυνατότητες ενός Συστήματος Πυρανίχνευσης συμπεριλαμβάνουν σύνδεση πυράντοχων θυρών απομόνωσης, για περιορισμό της φωτιάς σε τμήμα του κτιρίου και ευκολότερη κατάσβεση, εξελιγμένες λειτουργίες pre-alarm και fire alarm, έλεγχο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, διασύνδεση με συστήματα συναγερμού, για μετάδοση σημάτων fire σε κεντρικό σταθμό επιτήρησης.

Το σύνολο των συστημάτων ασφαλείας, αλλά και πυρανίχνευσης που σας προτείνουμε, επιλέγονται από τα έμπειρα και με υψηλή τεχνογνωσία στελέχη μας, με τα αυστηρότερα κριτήρια και από τους μεγαλύτερους οίκους της Αμερικής, του Καναδά και της Ευρώπης.