Αν δεν υπάρχουν αναμονές καλωδίωσης στο χώρο της επιχείρησής σας, τότε το έμπειρο και με υψηλή τεχνογνωσία προσωπικό μας, θα σας προτείνει είτε την εγκατάσταση ενός ασύρματού συναγερμού, εφ’ όσον συνιστάται για την ασφάλεια της επιχείρησής σας, είτε την εγκατάσταση ενός συναγερμού με ασύρματα, αλλά και ενσύρματα υλικά.

Αποκλειστικά η εγκατάσταση ενός Συστήματος Συναγερμού στην επιχείρησή σας, δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσωπική σας ασφάλεια και της περιουσίας σας. Προκειμένου να ολοκληρώσετε το Σύστημα Συναγερμού σας για να θωρακίσετε την ασφάλεια της επιχείρησής σας, συνδέστε το με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Μια σειρήνα που χτυπά θα κινητοποιήσει τόσο την Άμεσο Δράση (100), όσο και κάθε ενδιαφερόμενο για ένα προστατευόμενο χώρο, εάν το Σύστημα Ασφαλείας της επιχείρησης είναι συνδεδεμένο με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, οπότε και το Κέντρο Λήψης Σημάτων θα προβεί στις αντίστοιχες ενημέρωσεις.

Γιατί τότε μόνο, το σήμα του συναγερμού θα φθάσει άμεσα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου το έμπειρο προσωπικό ασφαλείας  θα αναλάβει να σας ενημερώσει προσωπικά, αλλά και να ενημερώσει και να κινητοποιήσει και την Άμεσο Δράση σε περίπτωση δολιοφθοράς του Συστήματος Συναγερμού της επιχείρησής σας.

Η INSYS, αναζητώντας πάντα την καινοτομία στην ασφάλειά σας, πρωτοπορεί και σας προσφέρει μια ακόμα υπηρεσία: Το Κέντρο Λήψης Σημάτων και Εικόνας!

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων εξελίσσεται προς όφελος της ασφάλειά σας και σας παρέχει τη δυνατότητα και οπτικής επιβεβαίωσης εικόνας  ως Κέντρο Λήψης Σημάτων και Εικόνας!

To Κέντρο Λήψης Σημάτων & Εικόνας σε συνδυασμό με το εγκατεστημένο στο χώρο σας Σύστημα Συναγερμού, επιβλέπει το χώρο σας και σε ενδεχόμενη παραβίασή του, δέχεται και μπορεί να διαθέσει άμεσα στους αρμόδιους, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το συμβάν.  

Συνδέοντας το  Σύστημα Συναγερμού της Επιχείρησής σας με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, είστε σε θέση να γνωρίζετε άμεσα τους λόγους για τους οποίους χτυπά.