Η εγκατάσταση ενός Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (ACCESS CONTROL) είναι απαραίτητη για την προστασία ενός επαγγελματικού συγκροτήματος- κτιρίου, μιας αίθουσας ή ακόμα και μιας ολόκληρης περιοχής.

Με την τοποθέτηση ενός Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control)  γίνεται δυνατός ο έλεγχος, αλλά και η καταγραφή εισερχόμενων και εξερχόμενων ατόμων από ένα χώρο, κτίριο ή περιοχή με χρήση κάρτας, keypad (πληκτρολόγιο) και βιομετρικά(δακτυλικό αποτύπωμα κ.α). 

Φυσικά, ένα Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασής (Access Control) μπορεί να λειτουργεί είτε αποκλειστικά με κάρτα ή keypad (πληκτρολόγιο) ή βιομετρικά (δακτυλικό αποτύπωμα κ.α), είτε συνδυάζοντας και τις τρεις αυτές λειτουργίες, ανάλογα με τις ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει προς όφελος της ασφάλειας μιας επιχείρησης, αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας της.

Στην INSYS μέριμνά μας είναι ο ορθός σχεδιασμός και μελέτη  του καταλληλότερου ανά επιχείρηση Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) με στόχο να υπηρετεί τις ανάγκες ασφάλειας και να εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία του ελεγχόμενου χώρου.

Στην INSYS υλοποιούμε αξιοποιώντας την εμπειρία μας  ειδικές εφαρμογές επιτήρησης για την παρακολούθηση των κινήσεων και της θέσης των εισερχόμενων (επισκεπτών & εργαζόμενων) σε ένα χώρο.

Στην INSYS μέσω του Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) αναπτύσσουμε εφαρμογές ωρομέτρησης  ή και χρονοπαρουσίας, μισθοδοσίας μέσω κάρτας, μπρελόκ ή βιομετρικών συστημάτων (δαχτυλικό αποτύπωμα κ.α)