Η μελέτη της  σπιτιού σας και των αναγκών, σας εξασφαλίζει την εγκατάσταση ενός  συστήματος συναγερμού, στο οποίο θα έχουν προβλεφθεί ενδεχόμενοι τρόποι εξουδετέρωσης ή δολιοφθοράς του,  με τελικό στόχο να σας ασφαλίζει και όχι να σας φυλακίζει.

Στην περίπτωση που ο χώρος σας δεν διαθέτει υπάρχουσα εγκατεστημένη καλωδίωση συναγερμού, το ασύρματο σύστημα συναγερμού είναι μια ιδανική λύση.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η δόμηση ενός σπιτιού μας επιτρέπει την εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήματος συναγερμού, συνθέτοντας ένα  σύστημα συναγερμού με ασύρματα και ενσύρματα υλικά, μειώνοντας το τελικό κόστος  του συναγερμού και κατ’ επέκταση του συστήματος ασφαλείας σας!